VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE


2018-2

  • sliderimage1
  • sliderimage2
  • sliderimage3
  • sliderimage4
  • sliderimage5

Innehåll i 2018-2

ARTIKLAR
10 Nya landskap
14 Rytm ränder rum
16 Vävningens poesi i rumslig skala
18 Sobra strukturer och taktila texturer
20 Mattor med stjärnstatus
23 Vassvävar
28 Med ett alldeles eget skimmer
30 Island
33 Kreativitet och djärvhet att skapa något eget
36 Rammad av det textila
38 Vävskolan: väv med lin

FASTA SIDOR
5 Inslaget
6 På tapeten
8 Vi har sett
9 Porträttet
26 Vi har sett
27 På gång
32 Vi har sett
43 Vi har sett
66 Kalender
67 Vi har läst
68 Bokdisken
69 Beställningar
70 Nästa nummer

VÄVNOTOTOR
44 Smålandsdräll med restgarner i ull
46 Josefin Gäfverts dubbelväv ”Born To Grow”
48 Vassväv i glesrips
50 Rundvävda dynor
52 Gles varprips med trasinslag
54 Sängmattor ”Blå Manhattan”
56 Hängmatta i varprips
58 Sommarmatta i varprips
60 Matta med inspiration från boken ”Tuskaft”

Nya Landskap

Läs en hel artikel från detta nummer

Läs artikel

Tidigare nummer