VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE


2022-2

  • sliderimage1
  • sliderimage2
  • sliderimage3
  • sliderimage4
  • sliderimage5

Innehåll i 2022-2

Artiklar
7 Textil magi – Jeannet Leendertse
Texter om textur i textil:
14 Monica Hallén
18 Linnea Blomgren
22 Ingela Berntsson
26 Lotte Dalgaard och Paulette Adam
30 Åsa Pärson
34 Matilda Dominique
38 Marie Ekstedt Bjersing
42 Sofia Hagström Møller
46 Winnie Poulsen
50 Tina Ignell
54 Miriam Parkman
58 Det vardagliga – Arianna E. Funk
60 Plagiat eller inspiration?

Fasta sidor
5 Inslaget
6 På tapeten
59 Kalender
61 Vi har läst
66 Bokdisken
67 Beställningar
68 Nästa nummer

Vävnotor
16 En trasslig väv: Monica Hallén
24 Sjal Alabaster: Ingela Berntsson
41 Linnetyg i spetskypert:
Marie Ekstedt Bjersing
48 Vävar Med Olika Karaktärer:
Winnie Poulsen
falsk dubbelväv/flexande dubbelväv
sammanbunden dubbelväv
52 Sniljor och sniljematta: Tina Ignell

En Trasslig Väv

Läs en hel artikel från detta nummer

Läs artikel

Tidigare nummer