VÄVMAGASINET | SCANDINAVIAN WEAVING MAGAZINE


2020-1

  • sliderimage1
  • sliderimage2
  • sliderimage3
  • sliderimage4
  • sliderimage5

Innehåll i 2020-1

Artiklar
7 Berättande broderi på biskopskåpa
8 Mötesplats: vävstugan i Vilhelmina
10 Buldanmattor och takmålningar
11 Rum för kontemplation
12 Klässbols linneväveri 100 år
16 De kyrkliga textilierna
stärker budskapet
20 Agda österbergs textila skatter
22 Vår tids kyrkotextil
26 Veneziansk sidenkonst
28 Fest och glädje
57 All tid texti l i 60 år!
 
Fasta sidor
5 Inslaget
6 På tapeten
56 Kalender
63 Vi har läst
64 Bokdisken
65 Beställningar
66 Nästa nummer

Vävnotor
31 Vävskolan: droppdrällar
36 Gardin med små droppar
38 Tvätta och torka med droppdräll
40 Latinamerikainspirerad droppdräll
42 Skenkypertränder och myggtjäll
44 Poncho i stramalj
46 Silkesjal i stramalj
48 Plisserad fin sjal
50 Cumulus, rutig pläd i mohair
52 Rutigt med tätt och tomt
54 Matta i smålandsdräll

Veneziansk sidenkonst

Läs en hel artikel från detta nummer

Läs artikel

Tidigare nummer